luc moc long - 35 Tuổi Kiên Giang
1 Lượt bình chọn

ăn tết nhà ngoại

Đạo làm con người thì trung hiếu phải vẹn toàn. Trong cuộc sống vợ chồng thì phải bình đẳng. Nội ngoại phải thương cho đồng. Phụ nữ thì phải tam tòng tứ đức. làm con cái thì phải hiếu thuận với ông bà cha mẹ.Chuyện đón tết ở đâu cũng vây thôi, quan trọng là sống có ý nghĩa.

Bình chọn Chia sẻ

Bình luận về bài viết